Skip to main content

Pakiet Zarządzanie Biurem

Kompleksowe i nowoczesne rozwiązanie, umożliwiające optymalizację pracy biura rachunkowego i usprawnienie komunikacji biuro – klient.

O Produkcie

Zarządzanie Biurem SaldeoSMART odpowiada na potrzeby nowowczesnych biur rachunkowych – to narzędzie, które pomoże w organizacji pracy i delegowaniu zadań do pracowników.
 • system, który automatycznie pilnuje, czy wszystkie zadania na dany okres rozliczeniowy zostały wykonane
 • księgowy jest uwolniony od skrzynki email i obsługuje zapytania klientów w innowacyjny sposób
 • informacje dla właściciela o tym, jak czasochłonna jest obsługa danego klienta i czy cena za usługę jest adekwatna
 • proste, szybkie i czytelne przesyłanie wiadomości na linii księgowy – klient
 • komplet informacji dotyczących zarządzania biurem rachunkowym w jednym miejscu

Korzyści

Wszystko w jednym miejscu

 • Brak konieczności logowania się do różnych systemów, aby uzyskać potrzebne informacje i odpowiedzi na pytania dla zarządzających biurem rachunkowym

Nowa droga komunikowania się przedsiębiorcy z księgowym

 • Zgłaszanie pytań przez SaldeoSMART, zamiast tradycyjnego wysyłania maili czy telefonów
 • Brak nieporozumień na linii biuro-firma dotyczących zagubionych maili czy braku odpowiedzi

Większa efektywność i uporządkowanie procesów

 • Podział i kontrola pracy poszczególnych pracowników biura, dzięki wyliczeniu czasu pracy nad zadaniami
 • Weryfikacja, który Klient wymaga większych nakładów czasowych i jaka jest tego przyczyna

Logowanie czasu pracy nad poszczególnymi zadaniami

 • Monitoring czasu przeznaczonego na realizację zadań w podziale na obsługiwane firmy

Skontaktuj się z nami